ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՕՐԵՆ

Մասնաճյուղի ընթացիկ գործունեության ղեկավարում իրականացնում է տնօրենը:
Ներկայումս մասնաճյուղի տնօրենն է տնտ. գ. թ., դոցենտ Արթուր Ռուբենի Կոստանդյանը :

ՏՆՕՐԵՆԻ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐ
Տնօրենի տեղակալներն իրականացնում են մասնաճյուղի գործունեության որոշակի ոլորտի անմիջական ղեկավարությունը` տնօրենի հանձնարարություններին, հրամաններին և կարգադրություններին համապատասխան:
Ներկայումս ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղն ունի տնօրենի 2 տեղակալ.

Սարգսյան Արթուր Մելիքսեթի – ուսումնամեթոդական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ, մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
Բալասանյան Սեյրան Շամիրի – գիտական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ, տեխն. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր