ՀԱՊՀ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնաճյուղի տնօրինությունը տնօրենին կից խորհրդակցական մարմին է, որն իր կանոնակարգի համաձայն և իր լիազորությունների շրջանակներում, քննարկում է մասնաճյուղի ընթացիկ գործունեությանը վերաբերող բոլոր հարցերը:

 

ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Պաշտոնը,գիտական աստիճանը, կոչումը

1.

Կոստանդյան Արթուր Ռուբենի

Նախագահ, մասնաճյուղի տնօրեն, տնտ. գ. թ., դոցենտ

2.

Սարգսյան Արթուր Մելիքսեթի

ՈՒսումնամեթոդական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ, մանկ.գ.թ., դոցենտ

3.

Բալասանյան Սեյրան Շամիրի

Գիտական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

4.

Գալստյան Մարտիկ Գրիգորի

Մասնաճյուղի գիտական քարտուղար

5.

Մարտիրոսյան Հերմինե Աշոտի

Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ գլխավոր հաշվապահ

6.

Գրիգորյան Արամ Ժորայի

Ծրագրամեթոդական աշխատանքների և կրթության կազմակերպման բաժնի պետ, տ.գ.թ., դոցենտ

7.

Եղիազարյան Անիկ Վանյայի

Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ, դոցենտ,

8.

Այվազյան Անահիտ Ապավենի

Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար, տ.գ.թ., դոցենտ

9.

Պողոսյան Հարություն Մուրադի

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի նախագահ