ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Հեռ.` (+374 285) 26761, 54680
Հասցե` ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք Կապան, Բաղաբերդ 28
Տնօրեն տնտ. գ. թ., դոցենտ Արթուր Ռուբենի Կոստանդյան