ԴԻՄՈՐԴ

Անվճար խորհրդատվություններ հեռակա ուսուցման դիմորդների համար .pdf

2016թ.հեռակա ուսուցմամբ ընդունելություն .pdf

ՀԱՊՀ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2016/2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԻ ՑԱՆԿ .*.pdf

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 2016 (մասնագիտությունների տեղեկատվական գրքույք)*pdf

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ (ԸՍՏ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ) ԿԱՐԳ *.pdf

ՄԻՆՉԵՎ 2016Թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 31-Ը ԶՈՐԱՑՐՎՈՂ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ՝ 2016Թ. ԲՈՒՀԵՐԻ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ *.pdf