Դեկանատի աշխատակազմը

Եղիազարյան Անիկ Վանյայի` դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ
Ենոքյան Նելլի Վոլոդյայի` դեկանատի տեսուչ
Արզումանյան Ալվարդ Սուրենի` դեկանատի տեսուչ
Աղագուլյան Մարինե Վրեժի` գործավար
Գայամյան Գայանե Ստանիսլավի՝ գործավար

Տ և ՃՏ ֆակուլտետի խորհրդի կազմը

Ընդերքաբանության և շինարարության ամբիոն

Մետալուրգիայի և նյութագիտության ամբիոն

«Ճյուղային տնտեսագիտություն և կառավարում» ամբիոն