Մինչ օրակարգային հարցերի քննարկումն սկսելը խորհրդի նախագահ Լ. Պետրոսյանը ներկաներին շնորհավորեց 2014 թվականի անդրանիկ նիստի կապակցությամբ և մաղթեց բեղմնավոր աշխատանք:
Խորհրդի նիստի քննարկմանն էին ներկայացված հետևյալ օրակարգային հարցերը.
1. Մասնաճյուղի էլեկտրոնային տեղեկատվական ռեսուրսների վիճակի ուսումնասիրության վերլուծությունը և հետագա զարգացման առաջնահերթությունները (տեղեկատվական ռեսուրսների զարգացման ծրագիրը 2012-16թթ. համար):
2. Մասնաճյուղի կայքի սպասարկման աշխատանքների ընթացքը:
Օրակարգային առաջին հարցը խորհրդի քննարկմանը ներկայացրին ուսումնամեթոդական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ Ա. Սարգսյանը և ՏՏ ճարտարագետ Ա. Ավետիսյանը, իսկ ԾՄԱ և ԿԿ բաժնի պետ Ա. Գրիգորյանը և ցանցային ադմինիստրատոր Ա. Ավետիսյանը ներկայացրին մասնաճյուղի պաշտոնական կայքի սպասարման աշխատանքների ընթացքը:
Լսելով և քննարկելով օրակարգային հարցերը` խորհուրդն ընդունեց համապատասխան որոշումներ:

Leave a Comment