Ամբիոնում ուսումնառություն է իրականացվում բակալավրի կրթական ծրագրով «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» /դասիչ` 090100/ և «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» /դասիչ` 010400/ մասնագիտություններով:

ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Համբարձումյան Սիրվեն Գեղամի` ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, ավագ դասախոս
Բալասանյան Սեյրան Շամիրի` տ. դ. թ., դոցենտ
Սահակյան Հասմիկ Աշոտի` դասախոս
Ենոքյան Նելլի Վոլոդյայի` դասախոս
Աղագուլյան Մանե Անդրանիկի` դասախոս
Գևորգյան Հերմինե Միշայի` դասախոս
Ավետիսյան Արուս Ռոբերտի` դասախոս
Ավետիսյան Աշոտ Ռոբերտի` դասախոս, լաբորատորիաների վարիչ

Ամբիոնի դասախոսների էլեկտրոնային փոստի հասցեները

ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԸ

Գևորգյան Հերմինե Միշայի` լաբորանտ

Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների ամբիոն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ամբիոն
Հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության ամբիոն