ՀԱՊՀ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Մասնաճյուղի ուսանողության ինքնակառավարման և նրա շահերը ներկայացնող մարմինը մասնաճյուղի ուսանողական խորհուրդն է, որն ապահովում է մասնաճյուղի ուսանողների մասնակցությունը մասնաճյուղի կառավարման համապատասխան մարմիններում, քննարկման ներկայացնում ուսանողությանն առնչվող հարցեր:

 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

Հ/Հ Ազգանուն,անուն,հայրանուն Ակադեմիական խումբը
1. Ներսեսյան Սառա Նախագահ, ԿԼ 42
2. Պողոսյան Հարություն Փոխնախագահ, ԿՀ 31
3. Փարամազյան Հելենա Քարտուղար, ԿՀ 41
4. Պողոսյան Հայկանուշ ԿՀ 42
5. Անտոնյան Գայանե ԿԼ 52
6. Հարությունյան Մարիամ ԿԼ 52
7. Սարգսյան Լիանա ԿՏ 24
8. Գասպարյան Անուշ ԿՏ 54
9. Հակոբյան Անի ԿՏ 54
10. ՄաՆուչարյան Մերի ԿՇ 55
11. Մկրտչյան Առնո ԿՇ 35
12. Ղազարյան Նոնա ԿՏ 54
13. Հովհաննիսյան Մարի ԿՏ 54
14. Ղուկասյան Մարիաննա ԿՀ 51
15. Ներսեսյան Մարգար ԿՆ 53
16. Սարգսյան Վաչե ԿՔՀ 21
17. Փարսյան Էմմա ԿՏ 44

 

ՀԱՊՀ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ – բեռնել