ՏՆՕՐԵՆ

Մասնաճյուղի ընթացիկ գործունեության ղեկավարում իրականացնում է տնօրենըՆերկայումս մասնաճյուղի տնօրենն է մանկ․ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
լեռնիկ նահապետի պետրոսյան

 

ՏՆՕՐԵՆԻ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐ

Տնօրենի տեղակալներն իրականացնում են մասնաճյուղի գործունեության որոշակի ոլորտի անմիջական ղեկավարությունը` տնօրենի հանձնարարություններին, հրամաններին և կարգադրություններին համապատասխան: