Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների ամբիոնի պատմությունը սկիզբ է առնում 1997 թվականից, երբ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Կապանի կրթահամալիրում ստեղծվեց  Հիմնարար պատրաստականության առարկաների ամբիոնը, որը 2013 թվականից վերանվանվեց Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների ամբիոն:

Մինչև 2023 թվականի սեպտեմբեր ամիսն ամբիոնը ղեկավարել է ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  Ռուբիկ Շմավոնի Նահապետյանը: 2023 թվականի սեպտեմբերից ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար է նշանակվել մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ Նունե Գագիկի Մովսիսյանը:

Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների ամբիոնում ներկայումս աշխատում է 1 գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 2 գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 2 գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ և 2 դասախոս:

Ամբիոնում դասավանդվող դասընթացները.

 1. Մաթեմատիկական անալիզ,
 2. Անալիտիկ երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ,
 3. Հավանականությունների տեսություն և վիճակագրության տարրեր
 4. Ֆիզիկա
 5. Քիմիա
 6. Կիրառական մեխանիկա
 7. Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկա
 8. Տեխնոլոգիական չափումներ և ստանդարտացում
 9. Էլեկտրառադիոնյութեր
 10. Չափագիտություն և սերտիֆիկացում
 11. Ճարտարագիտական և համակարգչային գրաֆիկա

 

 
Նունե Գագիկի Մովսիսյան   Լեռնիկ Նահապետի Պետրոսյան
Մանկ. գիտ. թեկնածու, ասիստենտ   Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար    
     
 
Ռուբիկ Շմավոնի Նահապետյան   Արամ Ժորայի Գրիգորյան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ   Տեխն. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
     
 
Արթուր Անդրանիկի Գաբրիելյան    Նունե Լիպարիտի Իսակյան 
Քիմ. գիտ. թեկնածու, ասիստենտ   Դասախոս
     
   
Էդուարդ Միշայի Միրզոյան     
Դասախոս