Նոյեմբերի 24-ին ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ կլոր-սեղան քննարկում «Արտադրական պրակտիկա» թեմայով` համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ուսանողների և գործատուների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որի նպատակն էր գնահատել պրակտիկայի արդյունավետությունը,ստացած գիտելիքների կարևորությունն ու արժեվորությունը` աշխատաշուկայում մասնագիտական գործունեություն ծավալելու տեսանկյունից։

Leave a Comment

15 + nineteen =