Մասնաճյուղի տնօրինությունը տնօրենին կից խորհրդակցական մարմին է, որն իր կանոնակարգի համաձայն և իր լիազորությունների շրջանակներում, քննարկում է մասնաճյուղի ընթացիկ գործունեությանը վերաբերող բոլոր հարցերը:

 ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ
 Հ/Հ  Ազգանուն, անուն, հայրանուն  Պաշտոնը, գիտական աստիճանը, կոչումը
 1  Պետրոսյան Լեռնիկ Նահապետի  Հայաստանի մանկավարժահոգեբանական գիտ․ ակադեմիայի  ակադեմիկոս, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 2  Գալստյան Մարտիկ Գրիգորի  Գիտական խորհրդի քարտուղար
 3  Եղիազարյան Անիկ Վանյայի  Տ և ՃՏ ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ
4  Ավետիսյան Գայանե Հրաչիկի  ԲԳ և ՏՀ ֆակուլտետի դեկանի պաշտ., տնտ.գ.թ., դոցենտ
5  Գրիգորյան Արամ Ժորայի  ԾՄԱ և ԿԿ բաժնի պետ, տ.գ.թ., դոցենտ
 6   Ավետիսյան Արուս Ռուբիկի  Ընդհանուր բաժնի պետ
7  Սահակյան Անի  Մասնաճյուղի ՖՏԲ պետ, գլխավոր հաշվապահ
8   Իսակյան Նունե Լիպարիտի   ԿՈԱ և ԱԿ բաժնի պետ
 9  Գալստյան Գայանե Վարուժանի  Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ
10  Խաչատրյան Իվան Գուրգենի  Տնտեսվարման և սպասարկման բաժնի պետ
11  Առաքելյան Արտյոմ Արայիկի  Ոսխորհրդի նախագահ, ԿՀՕ 08 խմբի ուսանող