2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա-հեռակա ուսուցում, 4-րդ կուրս)

2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա-հեռակա ուսուցում, 3-րդ կուրս)

2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա-հեռակա ուսուցում, 2-րդ կուրս)

2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա-հեռակա ուսուցում)

Ուսումնական պարապմունքների ժամանակացույց

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ ( առկա, 1-4-րդ կուրս)

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա 1-4-րդ կուրս)

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2020/21 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( հեռակա 3-րդ կուրս)

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2020/21 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( հեռակա 2-րդ կուրս)

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2020/21 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( հեռակա 1-րդ կուրս)

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2020/21 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 4-րդ կուրս)

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2020/21 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ ( հեռակա ուսուցում)

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2020/21 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա ուսուցում, 1-4-րդ կուրսերի)

2020/21 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 1-ին կուրս )

2020/21 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 2-րդ կուրս )

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2020/21 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 4-րդ կուրս)

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2020/21 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 3-րդ կուրս)

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2020/21 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 4-րդ կուրս)

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2020/21 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ ( առկա ուսուցում 2,3,4-րդ կուրսեր)

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2020/21 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա ուսուցում 2,3,4-րդ կուրսեր)

2020/21 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա ուսուցում, 1-ինկուրս )

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2019/20 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 4-րդ կուրս )

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2019/20 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ ( հեռակա ուսուցում )

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2019/20 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ ( հեռակա ուսուցում )

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2019/20 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ ( առկա ուսուցում )

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2019/20 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա ուսուցում )

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2019/20 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 2-րդ կուրս )

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2019/20 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 1-ին կուրս )

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2019/20 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 4-րդ կուրս )

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2019/20 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 4-րդ կուրս )

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2019/20 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 3-րդ կուրս )

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2019/20 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 3-րդ կուրս )

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2019/20 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 5-րդ  կուրս )

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2019/20 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ
(հեռակա ուսուցում, 5-րդ  կուրս)

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2019/20 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա ուսուցում )

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2019/20 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ ( առկա ուսուցում )

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2018/19 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ ( առկա ուսուցում )

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2018/19 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ ( առկա ուսուցում )

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2018/19 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 3-րդ  կուրս )

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2018/19 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ
(հեռակա ուսուցում, 3-րդ  կուրս)

2018/19 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 1-ԻՆ ԿՈՒՐՍԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

Ուսումնական պարապմունքների ժամանակացույց