ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2023/24 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ ( 3-4-րդ կուրս )

2023/24 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ  / 1 , 2 ԿՈՒՐՍ /

2023/24 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ  / 3 ԿՈՒՐՍ /

2023/24 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ  / 4 ԿՈՒՐՍ /

2023/24 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԲԳ ԵՎ ՏՀ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

2023/24 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ Տ ԵՎ ՃՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

2023/24 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա՝ 1-2-րդ կուրս )

2023/24 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( 1-2-րդ կուրս)

2023/24 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( հեռակա 5-րդ կուրս)

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2023/24 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( հեռակա 3-4-րդ կուրս)

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2023/24 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ ( հեռակա 3-4-րդ կուրս )

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2023/24 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( 3-4-րդ կուրս)

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2023/24 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ ( 3-4-րդ կուրս)

2023/24 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա ուսուցում, 1-2-րդ կուրս)

2022/23 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 4-րդ կուրս)

2022/23 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( հեռակա ուսուցում, 2-ին կուրս)

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2022/23 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-րդ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( 3-4-րդ կուրս)

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2022/23 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 2-րդ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( 1-2-րդ կուրս)

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2022/23 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ 2-րդ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա 1-4-րդ կուրս)

2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա-հեռակա ուսուցում, 1-ին կուրս)

2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա-հեռակա ուսուցում, 2-րդ կուրս)

2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա-հեռակա ուսուցում, 3-րդ կուրս)

2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա-հեռակա ուսուցում, 4-րդ կուրս)

Ուսումնական պարապմունքների ժամանակացույց

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ ( առկա, 1-4-րդ կուրս)

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա 1-4-րդ կուրս)

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏ․ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄ․ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2021/22 ՈւՍՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ ( հեռակա, 1-ին կուրս)

2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա-հեռակա ուսուցում, 1-ին կուրս)

2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա-հեռակա ուսուցում, 4-րդ կուրս)

2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա-հեռակա ուսուցում, 3-րդ կուրս)

2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա-հեռակա ուսուցում, 2-րդ կուրս)

2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա-հեռակա ուսուցում)

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈւՑԱԿ ( առկա, 1-4-րդ կուրս)

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  2021/22 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ( առկա 1-4-րդ կուրս)