Հեռակա ուսուցման առարկաների ցանկ
Խումբ Առարկա Ստուգարքային / քննական Դասախոս Կոնտակտային տվյալներ Հղում
    1-ԻՆ ԿՈՒՐՍ      
ԿՀԼ 92 Օտար լեզու Ստուգարքային առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿՀԼ 92 Ռուսաց լեզու Ստուգարքային առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿՀԼ 92 Քիմիա 1 Ստուգարքային առարկաներ Այվազյան Անահիտ   Անցնել
ԿՀԼ 92 Ճարտարագիտական և համակարգչային գրաֆիկա Քննական առարկաներ Գասպարյան Տիգրան   Անցնել
ԿՀԼ 92 Մաթեմատիկական անալիզ Քննական առարկաներ Նահապետյան Ռուբիկ   Անցնել
ԿՀԼ 92 Ֆիզիկա Քննական առարկաներ Պետրոսյան Լեռնիկ   Անցնել
ԿՀԼ 92 Ինֆորմատիկա Քննական առարկաներ Ենոքյան Նելլի   Անցնել
ԿՀՆ 93 Օտար լեզու Ստուգարքային առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿՀՆ 93 Ռուսաց լեզու Ստուգարքային առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿՀՆ 93 Մաթեմատիկական անալիզ Քննական առարկաներ Նահապետյան Ռուբիկ   Անցնել
ԿՀՆ 93 Քիմիա Քննական առարկաներ Այվազյան Անահիտ   Անցնել
ԿՀՆ 93 Ֆիզիկա Քննական առարկաներ Պետրոսյան Լեռնիկ   Անցնել
ԿՀՆ 93 Ճարտարագիտական և համակարգչային գրաֆիկա Քննական առարկաներ Գասպարյան Տիգրան   Անցնել
ԿՀՆ 93 Ինֆորմատիկա Քննական առարկաներ Ենոքյան Նելլի   Անցնել
ԿՀՏ 94 Օտար լեզու Ստուգարքային առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿՀՏ 94 Ռուսաց լեզու Ստուգարքային առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿՀՏ 94 Ճարտարագիտական և համակարգչային գրաֆիկա Ստուգարքային առարկաներ Գասպարյան Տիգրան   Անցնել
ԿՀՏ 94 Մաթեմատիկական անալիզ Քննական առարկաներ Նահապետյան Ռուբիկ   Անցնել
ԿՀՏ 94 Ֆիզիկա Քննական առարկաներ Պետրոսյան Լեռնիկ   Անցնել
ԿՀՏ 94 Հավանականությունների տեսություն Քննական առարկաներ Նահապետյան Ռուբիկ   Անցնել
ԿՀՏ 94 Ինֆորմատիկա Քննական առարկաներ Ենոքյան Նելլի   Անցնել
ԿՀՕ 98 Օտար լեզու Ստուգարքաին առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿՀՕ 98 Ռուսաց լեզու Ստուգարքաին առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿՀՕ 98 Քիմիա 1 Ստուգարքաին առարկաներ Այվազյան Անահիտ   Անցնել
ԿՀՕ 98 Մաթեմատիկական անալիզ Քննական առարկաներ Նահապետյան Ռուբիկ   Անցնել
ԿՀՕ 98 Ֆիզիկա Քննական առարկաներ Պետրոսյան Լեռնիկ   Անցնել
ԿՀՕ 98 Ճարտարագիտական և համակարգչային գրաֆիկա Քննական առարկաներ Գասպարյան Տիգրան   Անցնել
ԿՀՕ 98 Ինֆորմատիկա Քննական առարկաներ Ենոքյան Նելլի   Անցնել
    2-ՐԴ ԿՈՒՐՍ      
ԿՀԼ 82 Քաղաքագիտություն, Իրավագիտություն Ստուգարքային առարկաներ Գալստյան Գայանե   Անցնել
ԿՀԼ 82 Հայոց պատմություն Ստուգարքային առարկաներ Գևորգյան Արմեն   Անցնել
ԿՀԼ 82 Հայոց լեզու և գրականություն Ստուգարքային առարկաներ Օհանյան Աիդա   Անցնել
ԿՀԼ 82 Տեխնոլոգիական չափումներ և ստանդարտացում Քննական առարկաներ Բունիաթյան Սեյրան   Անցնել
ԿՀԼ 82 Կիրառական մեխանիկա Քննական առարկաներ Գրիգորյան Արամ   Անցնել
ԿՀԼ 82 Գեոդեզիա Քննական առարկաներ Եղիազարյան Անիկ   Անցնել
ԿՀԼ 82 Կոնստրուկցիոն նյութերի տեխնոլոգիա Քննական առարկաներ Աղայան Ալեն   Անցնել
ԿՀՆ 83 Հայոց լեզու և գրականություն Ստուգարքային առարկաներ Օհանյան Աիդա   Անցնել
ԿՀՆ 83 Անալիտիկ քիմիա Ստուգարքային առարկաներ Շմավոնյան Մարիետա   Անցնել
ԿՀՆ 83 Քաղաքագիտություն, Իրավագիտություն Ստուգարքային առարկաներ Գալստյան Գայանե   Անցնել
ԿՀՆ 83 Փիլիսոփայություն Ստուգարքային առարկաներ Գալստյան Գայանե   Անցնել
ԿՀՆ 83 Հայոց պատմություն Ստուգարքային առարկաներ Գևորգյան Արմեն   Անցնել
ԿՀՆ 83 Կիրառական մեխանիկա Քննական առարկաներ Գրիգորյան Արամ   Անցնել
ԿՀՆ 83 Ընդհանուր մետալուրգիա Քննական առարկաներ Հովհաննիսյան Ռիտա   Անցնել
ԿՀՆ 83 Տեխնոլոգիական չափումներ և ստանդարտացում Քննական առարկաներ Բունիաթյան Սեյրան   Անցնել
ԿՀՏ 84 Քաղաքագիտություն, Իրավագիտություն Ստուգարքային առարկաներ Գալստյան Գայանե   Անցնել
ԿՀՏ 84 Հայոց պատմություն Ստուգարքային առարկաներ Գևորգյան Արմեն   Անցնել
ԿՀՏ 84 Հայոց լեզու և գրականություն Ստուգարքային առարկաներ Օհանյան Աիդա   Անցնել
ԿՀՏ 84 Տնտեսագիտություն 3 Քննական առարկաներ Եղիազարյան Լիլիթ   Անցնել
ԿՀՏ 84 Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկա Քննական առարկաներ Սահակյան Հասմիկ   Անցնել
ԿՀՏ 84 Կիրառական մեխանիկա Քննական առարկաներ Գրիգորյան Արամ   Անցնել
ԿՀՏ 84 Միկրոտնտեսագիտություն Քննական առարկաներ Գալստյան Ամալյա   Անցնել
ԿՀՕ 88 Քաղաքագիտություն, Իրավագիտություն Ստուգարքային առարկաներ Գալստյան Գայանե   Անցնել
ԿՀՕ 88 Հայոց պատմություն Ստուգարքային առարկաներ Գևորգյան Արմեն   Անցնել
ԿՀՕ 88 Հայոց լեզու և գրականություն Ստուգարքային առարկաներ Օհանյան Աիդա   Անցնել
ԿՀՕ 88 Ջարդում, մանրացում և հումքի նախապատրաստումը հարստացման Ստուգարքային առարկաներ Աղամյան Տիմեյա   Անցնել
ԿՀՕ 88 Կոնստրուկցիոն նյութերի տեխնոլոգիա Քննական առարկաներ Աղայան Ալեն   Անցնել
ԿՀՕ 88 Կիրառական մեխանիկա Քննական առարկաներ Գրիգորյան Արամ   Անցնել
ԿՀՕ 88 Ֆիզիկական քիմիա 3 Քննական առարկաներ Այվազյան Անահիտ   Անցնել
ԿՀՕ 88 Բյուրեղագիտություն, ապարագիտություն և միներալոգիա Քննական առարկաներ Բալասանյան Լուսինե   Անցնել
    3-ՐԴ ԿՈՒՐՍ      
ԿՀՀ 71 ՏՏ-ի սոցիալական և էթիկական հարցերը Ստուգարքային առարկաներ Համբարձումյան Սիրվեն   Անցնել
ԿՀՀ 71 Տվյալների բազաների կառավարման համակարգեր Քննական առարկաներ Գևորգյան Հերմինե   Անցնել
ԿՀՀ 71 Ցանցային տեխնոլոգիաների կառավարում և կարգաբերում Քննական առարկաներ Գևորգյան Հերմինե   Անցնել
ԿՀՀ 71 Web տեխնոլոգիաներ Քննական առարկաներ Աղագուլյան Մանե   Անցնել
ԿՀՀ 71 Ճարտարագիտական մոդելավորում Քննական առարկաներ Բալասանյան Սեյրան   Անցնել
ԿՀԼ 72 ՕՀ-ի արդյունահանման գեոտեխնոլոգիական եղանակներ Ստուգարքային առարկաներ Աբրահամյան Արա   Անցնել
ԿՀԼ 72 Կառուցվածքային երկրաբանություն և քարտեզագրում Ստուգարքային առարկաներ Հովհաննիսյան Ռուբիկ   Անցնել
ԿՀԼ 72 Ապարների ֆիզիկա Քննական առարկաներ Մկրտչյան Սոսիկ   Անցնել
ԿՀԼ 72 Ճարտարագիտ. երկրաբանություն և հիդրոերկրաբանություն Քննական առարկաներ Հովհաննիսյան Ռուբիկ   Անցնել
ԿՀԼ 72 Օգտակար հանածոներ Քննական առարկաներ Հովհաննիսյան Ռուդիկ   Անցնել
ԿՀՆ 73 Մետաղների և կոմպոզիցիոն նյութերի որակի հսկում Ստուգարքային առարկաներ Ոսկանյան Մարգարիտա   Անցնել
ԿՀՆ 73 Մետալուրգիական ջերմատեխնիկա, վառարաններ և տաքացման սարքավորումներ Ստուգարքային առարկաներ Բունիաթյան Սեյրան   Անցնել
ԿՀՆ 73 Մետաղների մշակման տեխնոլոգիաներ Ստուգարքային առարկաներ Ոսկանյան Մարգարիտա   Անցնել
ԿՀՆ 73 Մետաղների մեխանիկական հատկություններ Ստուգարքային առարկաներ Հովհաննիսյան Ռիտա   Անցնել
ԿՀՆ 73 Փոշեմետալուրգիա Քննական առարկաներ Աղայան Ալեն   Անցնել
ԿՀՆ 73 Մետաղագրություն Քննական առարկաներ Շմավոնյան Մարիետա   Անցնել
ԿՀՏ 74 Լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն Ստուգարքային առարկաներ Եղիազարյան Լիլիթ   Անցնել
ԿՀՏ 74 Գնագոյացումը բնական ռեսուրսների շուկայում Ստուգարքային առարկաներ Մարտիրոսյան Էդգար   Անցնել
ԿՀՏ 74 Արդյունաբերական երկրաբանություն և լեռնային գործ Ստուգարքային առարկաներ Բալասանյան Լուսինե   Անցնել
ԿՀՏ 74 Բնական պաշարների տնտեսագիտություն Քննական առարկաներ Բաղդասարյան Սոնա   Անցնել
ԿՀՏ 74 Հաշվապահական հաշվառում Քննական առարկաներ Մարտիրոսյան Հերմինե   Անցնել
ԿՀՇ 75 Ճարտ. Երկրաբանություն Ստուգարքային առարկաներ Հովհաննիսյան Ռուբիկ   Անցնել
ԿՀՇ 75 Շին. գործընթացների տեխնոլոգիա Ստուգարքային առարկաներ Եղիազարյան Անիկ   Անցնել
ԿՀՇ 75 Ճարտարագիտական գեոդեզիա Քննական առարկաներ Եղիազարյան Անիկ   Անցնել
ԿՀՇ 75 Շին. արտադրության պլանավորում և կազմակերպում Քննական առարկաներ Եղիազարյան Անիկ   Անցնել
ԿՀՇ 75 Շինարարական մեխանիկա Քննական առարկաներ Գրիգորյան Արամ   Անցնել
ԿՀՕ 78 Լեռնային արտադրության տեխնոլոգիա Ստուգարքային առարկաներ Մկրտչյան Սոսիկ   Անցնել
ԿՀՕ 78 Օգտակար հանածոների ֆլոտացիոն հարստացում Ստուգարքային առարկաներ Աղամյան Տիմեյա   Անցնել
ԿՀՕ 78 Գրավիտացիոն հարստացման մեթոդները Քննական առարկաներ Աղամյան Տիմեյա   Անցնել
ԿՀՕ 78 Տեխնոլոգիական չափումներ և ստանդարտացում Քննական առարկաներ Բունիաթյան Սեյրան   Անցնել
ԿՀՕ 78 Օգտակար հանածոներ Քննական առարկաներ Հովհաննիսյան Ռուդիկ   Անցնել