Առկա ուսուցման առարկաների ցանկ
Խումբ Առարկա Ստուգարքային / քննական Դասախոս Կոնտակտային տվյալներ Հղում
1-ԻՆ ԿՈՒՐՍ
ԿՀ 91 Օտար լեզու Ստուգարքային առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿՀ 91 Ռուսաց լեզու Ստուգարքային առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿՀ 91 Հայոց պատմություն Ստուգարքային առարկաներ Գևորգյան Արմեն   Անցնել
ԿՀ 91 Հայոց լեզու և գրականություն Ստուգարքային առարկաներ Օհանյան Աիդա   Անցնել
ԿՀ 91 Ճարտարագիտական և համակարգչային գրաֆիկա Ստուգարքային առարկաներ Գասպարյան Տիգրան   Անցնել
ԿՀ 91 Մաթեմատիկական անալիզ Քննական առարկաներ Նահապետյան Ռուբիկ   Անցնել
ԿՀ 91 Կիրառական մեխանիկա Քննական առարկաներ Գրիգորյան Արամ   Անցնել
ԿՀ 91 Ֆիզիկա Քննական առարկաներ Պետրոսյան Լեռնիկ   Անցնել
ԿՀ 91 Ինֆորմատիկա Քննական առարկաներ Գևորգյան Հերմինե   Անցնել
ԿԼ 92 Օտար լեզու Ստուգարքային առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿԼ 92 Ռուսաց լեզու Ստուգարքային առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿԼ 92 Հայոց պատմություն Ստուգարքային առարկաներ Գևորգյան Արմեն   Անցնել
ԿԼ 92 Հայոց լեզու և գրականություն Ստուգարքային առարկաներ Օհանյան Աիդա   Անցնել
ԿԼ 92 Մաթեմատիկական անալիզ Քննական առարկաներ Նահապետյան Ռուբիկ   Անցնել
ԿԼ 92 Կիրառական մեխանիկա Քննական առարկաներ Գրիգորյան Արամ   Անցնել
ԿԼ 92 Ֆիզիկա Քննական առարկաներ Պետրոսյան Լեռնիկ   Անցնել
ԿԼ 92 Ճարտարագիտական և համակարգչային գրաֆիկա Քննական առարկաներ Գասպարյան Տիգրան   Անցնել
ԿԼ 92 Ինֆորմատիկա Քննական առարկաներ Ենոքյան Նելլի   Անցնել
ԿՆ 93 Օտար լեզու Ստուգարքային առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿՆ 93 Ռուսաց լեզու Ստուգարքային առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿՆ 93 Հայոց պատմություն Ստուգարքային առարկաներ Գևորգյան Արմեն   Անցնել
ԿՆ 93 Հայոց լեզու և գրականություն Ստուգարքային առարկաներ Օհանյան Աիդա   Անցնել
ԿՆ 93 Մաթեմատիկական անալիզ Քննական առարկաներ Նահապետյան Ռուբիկ   Անցնել
ԿՆ 93 Ֆիզիկա Քննական առարկաներ Պետրոսյան Լեռնիկ   Անցնել
ԿՆ 93 Քիմիա Քննական առարկաներ Այվազյան Անահիտ   Անցնել
ԿՆ 93 Ճարտարագիտական և համակարգչային գրաֆիկա Քննական առարկաներ Գասպարյան Տիգրան   Անցնել
ԿՆ 93 Ինֆորմատիկա Քննական առարկաներ Ենոքյան Նելլի   Անցնել
ԿՏ 94 Օտար լեզու Ստուգարքային առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿՏ 94 Ռուսաց լեզու Ստուգարքային առարկաներ Մարգարյան Քրիստինա   Անցնել
ԿՏ 94 Հայոց պատմություն Ստուգարքային առարկաներ Գևորգյան Արմեն   Անցնել
ԿՏ 94 Հայոց լեզու և գրականություն Ստուգարքային առարկաներ Օհանյան Աիդա   Անցնել
ԿՏ 94 Ճարտարագիտական և համակարգչային գրաֆիկա Ստուգարքային առարկաներ Գասպարյան Տիգրան   Անցնել
ԿՏ 94 Մաթեմատիկական անալիզ Քննական առարկաներ Նահապետյան Ռուբիկ   Անցնել
ԿՏ 94 Ֆիզիկա Քննական առարկաներ Պետրոսյան Լեռնիկ   Անցնել
ԿՏ 94 Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկա Քննական առարկաներ Սահակյան Հասմիկ   Անցնել
ԿՏ 94 Ինֆորմատիկա Քննական առարկաներ Ենոքյան Նելլի   Անցնել
2-ՐԴ ԿՈՒՐՍ
ԿՀ 81 Դիսկրետ մաթեմատիկա, ալգորիթմներ և ծրագրեր Ստուգարքային առարկաներ Բալասանյան Սեյրան   Անցնել
ԿՀ 81 Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ Ստուգարքային առարկաներ Գևորգյան Հերմինե   Անցնել
ԿՀ 81 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր Քննական առարկաներ Բալասանյան Սեյրան   Անցնել
ԿՀ 81 Էլեկտրառադիոնյութեր Քննական առարկաներ Սահակյան Հասմիկ   Անցնել
ԿՀ 81 Չափագիտություն և սերտիֆիկացում Քննական առարկաներ Սահակյան Հասմիկ   Անցնել
ԿՀ 81 Ծրագրավորման հիմունքներ Քննական առարկաներ Գևորգյան Հերմինե   Անցնել
ԿՀ 81 Քոմփյութերների կազմակերպում Քննական առարկաներ Աղագուլյան Մանե   Անցնել
ԿԼ 82 Փիլիսոփայություն Ստուգարքային առարկաներ Գալստյան Գայանե   Անցնել
ԿԼ 82 Քաղաքագիտություն, Իրավագիտություն Ստուգարքային առարկաներ Գալստյան Գայանե   Անցնել
ԿԼ 82 Տեխնոլոգիական չափումներ և ստանդարտացում Քննական առարկաներ Բունիաթյան Սեյրան   Անցնել
ԿԼ 82 Ընդհանուր երկրաբանություն Քննական առարկաներ Հովհաննիսյան Ռուբիկ   Անցնել
ԿԼ 82 Նյութագիտություն Քննական առարկաներ Շմավոնյան Մարիետա   Անցնել
ԿԼ 82 Բյուրեղագիտություն, ապարագիտություն և միներալոգիա Քննական առարկաներ Հովհաննիսյան Ռուբիկ   Անցնել
ԿԼ 82 Ապարների ֆիզիկա Քննական առարկաներ Մկրտչյան Սոսիկ   Անցնել
ԿՆ 83 Մետաղների մշակման տեխնոլոգիաներ Ստուգարքային առարկաներ Ոսկանյան Մարգարիտա   Անցնել
ԿՆ 83 Ընդհանուր մետալուրգիա Ստուգարքային առարկաներ Հովհաննիսյան Ռիտա   Անցնել
ԿՆ 83 Կիրառական մեխանիկա Քննական առարկաներ Գրիգորյան Արամ   Անցնել
ԿՆ 83 Ֆիզիկական քիմիա Քննական առարկաներ Այվազյան Անահիտ   Անցնել
ԿՆ 83 Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկա Քննական առարկաներ Սահակյան Հասմիկ   Անցնել
ԿՆ 83 Տեխնոլոգիական չափումներ և ստանդարտացում Քննական առարկաներ Բունիաթյան Սեյրան   Անցնել
ԿՆ 83 Նյութագիտություն Քննական առարկաներ Շմավոնյան Մարիետա   Անցնել
ԿՏ 84 Քաղաքագիտություն, Իրավագիտություն Ստուգարքային առարկաներ Գալստյան Գայանե   Անցնել
ԿՏ 84 Վիճակագրություն Ստուգարքային առարկաներ Գալստյան Ամալյա   Անցնել
ԿՏ 84 Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի նորմավորում Ստուգարքային առարկաներ Գալստյան Ամալյա   Անցնել
ԿՏ 84 Տնտեսագիտություն 3 Քննական առարկաներ Եղիազարյան Լիլիթ   Անցնել
ԿՏ 84 Լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն Քննական առարկաներ Եղիազարյան Լիլիթ   Անցնել
ԿՏ 84 Միկրոտնտեսագիտություն Քննական առարկաներ Եղիազարյան Լիլիթ   Անցնել
ԿՏ 84 Ձեռնարկությունների կառավարում Քննական առարկաներ Բաղդասարյան Սոնա   Անցնել
3-ՐԴ ԿՈՒՐՍ
ԿՀ 71 Պլատֆորմային տեխնոլոգիաներ Ստուգարքային առարկաներ Համբարձումյան Սիրվեն   Անցնել
ԿՀ 71 Կենսագործունեության անվտանգություն Ստուգարքային առարկաներ Ավագյան Հասմիկ   Անցնել
ԿՀ 71 Տվյալների բազաների կառավարման համակարգեր Քննական առարկաներ Գևորգյան Հերմինե   Անցնել
ԿՀ 71 SEO-որոնման համակարգերի օպտիմալացում Քննական առարկաներ Աղագուլյան Մանե   Անցնել
ԿՀ 71 Web տեխնոլոգիաներ Քննական առարկաներ Աղագուլյան Մանե   Անցնել
ԿՀ 71 Բնապահպանություն Քննական առարկաներ Ավագյան Հասմիկ   Անցնել
ԿԼ 72 ՕՀ-ի արդյունահանման գեոտեխնոլոգիական եղանակներ Ստուգարքային առարկաներ Աբրահամյան Արա   Անցնել
ԿԼ 72 Օհ վերամշակման և հարստացման գործընթացներ Քննական առարկաներ Աղամյան Տիմեյա   Անցնել
ԿԼ 72 Փորվածքների անցկացման տեխնոլոգիա Քննական առարկաներ Մկրտչյան Սոսիկ   Անցնել
ԿԼ 72 Օգտակար հանածոներ Քննական առարկաներ Հովհաննիսյան Ռուբիկ   Անցնել
ԿԼ 72 Հանքավայրերի որոնման և հետախուզման մեթոդներ Քննական առարկաներ Բալասանյան Լուսինե   Անցնել
ԿՆ 73 Մետաղների և կոմպոզիցիոն նյութերի որակի հսկում Ստուգարքային առարկաներ Ոսկանյան Մարգարիտա   Անցնել
ԿՆ 73 Մետաղագրություն Ստուգարքային առարկաներ Շմավոնյան Մարիետա   Անցնել
ԿՆ 73 Մետաղների մեխանիկական հատկություններ Ստուգարքային առարկաներ Հովհաննիսյան Ռիտա   Անցնել
ԿՆ 73 Մետաղների ջերմային մշակման հիմունքներ Քննական առարկաներ Ավագյան Հասմիկ   Անցնել
ԿՆ 73 Մետալուրգիական ջերմատեխնիկա, վառարաններ և տաքացման սարքավորումներ Քննական առարկաներ Ավագյան Հասմիկ   Անցնել
ԿՆ 73 Ծանր գունավոր մետաղների մետալուրգիա Քննական առարկաներ Ավագյան Թամարա   Անցնել
ԿՏ 74 Գործույթների հետազոտությունը ԼՄ-ում Ստուգարքային առարկաներ Մարտիրոսյան Հերմինե   Անցնել
ԿՏ 74 Ընդհանուր մետալուրգիա Ստուգարքային առարկաներ Ավագյան Թամարա   Անցնել
ԿՏ 74 Արդյունաբերական երկրաբանություն և լեռնային գործ Ստուգարքային առարկաներ Բալասանյան Լուսինե   Անցնել
ԿՏ 74 ԼՄ ձեռնարկությունների տնտեսական գործունեության վերլուծություն Քննական առարկաներ Եղիազարյան Լիլիթ   Անցնել
ԿՏ 74 ԼՄ արտադրության  պլանավորում և կազմակերպում Քննական առարկաներ Գալստյան Ամալյա   Անցնել
4-ՐԴ ԿՈՒՐՍ
ԿՀ 61 Տեխն. գործընթացների կառավարման համակարգերի հուսալիություն  Քննական առարկաներ Բալասանյան Սեյրան   Անցնել
ԿՀ 61 Տեղեկատվության մշակման և կառավարման ինտեգրված համակարգեր  Քննական առարկաներ Բալասանյան Սեյրան   Անցնել
ԿՀ 61 Տեղեկատվության մշակման և կառավարման բաշխված համակարգեր Քննական առարկաներ Համբարձումյան Սիրվեն   Անցնել
ԿՀ 61 Մեծածավալ տվյալներ Քննական առարկաներ Համբարձումյան Սիրվեն   Անցնել
ԿԼ 62 Հանքավայրերի բաց մշակման տեխնոլոգիա Քննական առարկաներ Մկրտչյան Սոսիկ   Անցնել
ԿԼ 62 Հանքավայրերի ստորգետնյա մշակման տեխնոլոգիա Քննական առարկաներ     Անցնել
ԿԼ 62 Բացահանքերի նախագծում Քննական առարկաներ     Անցնել
ԿՆ 63 Մետալուրգիական արտադրամասերի նախագծում Քննական առարկաներ Աղայան Ալեն   Անցնել
ԿՆ 63 Մետաղների կոռոզիա և պաշտպանություն Քննական առարկաներ Շմավոնյան Մարիետա   Անցնել
ԿՆ 63 Թեթև մետաղների մետալուրգիա Քննական առարկաներ Հովհաննիսյան Ռիտա   Անցնել
ԿՏ 64 ԼՄ ձեռնարկության արտաքին տնտեսական գործունեություն Ստուգարքային առարկաներ Մարտիրոսյան Վարդան   Անցնել
ԿՏ 64 Նախահաշվային գործ Ստուգարքային առարկաներ Մարտիրոսյան Վարդան   Անցնել
ԿՏ 64 Բնօգտագործման տնտեսաիրավական հիմունքներ Ստուգարքային առարկաներ Բաղդասարյան Սոնա   Անցնել
ԿՏ 64 Երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Ստուգարքային առարկաներ Աբրահամյան Արա   Անցնել
ԿՏ 64 Բիզնես պլանավորում և կանխատեսում Քննական առարկաներ Եղիազարյան Լիլիթ   Անցնել