Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Ստեղծված արտակարգ իրավիճակում Հեռակա ուսուցման բակալավրի կրթական ծրագրով սովորողների պարապմունքները կազմակերպելու մասին

Հարգելի ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղում չեղարկվել է ՀԱՊՀ 2019/20 ուստարվա ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցով նախատեսված գարնանային կիսամյակի հեռակա ուսուցման 1-ից 3-րդ կուրսերի ուսանողների պարապմունքների սկսման գործընթացը մարտի 25-ից:

Արտակարգ դրության ավարտից և Համալսարանում ուսումնական գործընթացի վերսկսումից հետո կսահմանվի հեռակա ուսուցման 1-ից 3-րդ կուրսերի ուսանողների պարապմունքների կազմակերպման գործընթացի նոր ժամանակացույց: