Դեկանատի աշխատակազմը

Գայանե Հրաչիկի Ավետիսյան` դեկանի պաշտոնակատար, տնտ.գ.թ., դոցենտ
Ռաիսա Ռաֆիկի Իսրայելյան` դեկանատի տեսուչ

ԲԳ և ՏՀ ֆակուլտետի խորհրդի կազմը

  • Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների ամբիոն
  • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ամբիոն
  • Հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության ամբիոն