Գործունեության հիմնական ուղղությունները.

  • նոր կրթական ծրագրերի բացման, նոր մասնագիտությունների, մասնագիտացումների ներդրման և (կամ) գործողների դադարեցման առաջարկությունների վերլուծություն և համապատասխան եզրակացությունների ներկայացում,
  • կրթության, գիտության և պրակտիկայի ինտեգրման, կադրային ներուժի և մասնաճյուղի նյութատեխնիկական հենքի առավել արդյունավետ օգտագործման նպատակով ուսումնական գործընթացի բովանդակության, կազմակերպման և մեթոդական ապահովվածության վերաբերյալ առաջարկությունների վերլուծություն,
  • մասնագետների պատրաստման որակի բարձրացմանը միտված առաջարկությունների քննարկում, համապատասխան փորձի ուսումնասիրում և աշխատանքների պլանավորում,
  • նոր ամբիոնների և (կամ) լաբորատորիաների ստեղծման, գործողների վերակառուցման և լուծարման վերաբերյալ հարցերի քննարկում և եզրակացությունների ներկայացում,
  • մասնաճյուղի տնօրենի հրահանգով` ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանն առնչվող այլ հարցերի քննարկում: