ՏՆՕՐԵՆ

Մասնաճյուղի ընթացիկ գործունեության ղեկավարում իրականացնում է տնօրենըՆերկայումս մասնաճյուղի տնօրենն է մանկ․ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
լեռնիկ նահապետի պետրոսյան

 

ՏՆՕՐԵՆԻ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐ

Տնօրենի տեղակալներն իրականացնում են մասնաճյուղի գործունեության որոշակի ոլորտի անմիջական ղեկավարությունը` տնօրենի հանձնարարություններին, հրամաններին և կարգադրություններին համապատասխան:

Ներկայումս ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղն ունի տնօրենի 2 տեղակալ.

 

Ավագյան Թամարա Ռոբերտի  – ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի տնօրենի ՈՒՄԱ գծով տեղակալ
Աթաջանյան Արմեն Գագիկի – ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ՎՏԱ գծով տեղակալ