ՏՆՕՐԵՆ

Մասնաճյուղի ընթացիկ գործունեության ղեկավարում իրականացնում է տնօրենը:
Ներկայումս մասնաճյուղի տնօրենն է տնտ. գ. թ., դոցենտ Արթուր Ռուբենի Կոստանդյանը :

ՏՆՕՐԵՆԻ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐ
Տնօրենի տեղակալներն իրականացնում են մասնաճյուղի գործունեության որոշակի ոլորտի անմիջական ղեկավարությունը` տնօրենի հանձնարարություններին, հրամաններին և կարգադրություններին համապատասխան:

Ներկայումս ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղն ունի տնօրենի 1 տեղակալ.

Ավագյան Թամարա Ռոբերտի – ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի տնօրենի ՈՒՄԱ գծով տեղակալ