ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Նահապետյան Ռուբիկ Շմավոնի` ամբիոնի վարիչ, ֆ.մ. գ. թ., դոցենտ
Պետրոսյան Լեռնիկ Նահապետի` մանկ. գ. դ., պրոֆեսոր
Սարգսյան Արթուր Մելիքսեթի` մանկ. գ. թ., դոցենտ
Ավետիսյան Գայանե Հրաչիկի` տնտ. գ. թ., դոցենտ
Գրիգորյան Արամ Ժորայի` տ. գ. թ., ասիստենտ
Սարգսյան Արթուր Լենդրոշի` ֆ.մ. գ. թ., ասիստենտ
Մկրտչյան Ալյոշա Նիկոլայի` դասախոս
Մովսիսյան Նունե Գագիկի` դասախոս
Գասպարյան Տիգրան Մայիսի` դասախոս
Պետրոսյան Նահապետ Լեռնիկի` դասախոս
Խաչատրյան Բորիկ Դավիթի` դասախոս

Ամբիոնի դասախոսների էլեկտրոնային փոստի հասցեները

ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄԸ

Աղագուլյան ՄարինեՎրեժի` լաբորանտ

Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների ամբիոն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ամբիոն
Հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության ամբիոն