Հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության ամբիոնի պատմությունը սկիզբ է առնում 1997 թվականից, երբ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Կապանի կրթահամալիրում ստեղծվեց  Սոցիալ-քաղաքական առարկաների և լեզուների ամբիոնը, որը 2013 թվականից վերանվանվեց Հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության ամբիոն: Ամբիոնը ղեկավարել են դասախոս Թագուհի Ջիվանշիրի Կոստանդյանը (1997-2002թթ.), բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Վաչե Պապիկի Եփրեմյանը (2002-2013թթ.): 2013 թվականից ամբիոնը ղեկավարում է մանկ. գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ Քրիստինա Արայի Մարգարյանը:

Հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության ամբիոնում ներկայումս աշխատում է 1 գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ, 1 ասիստենտ  և 2 դասախոս:

Ամբիոնում դասավանդվող դասընթացները.

  1. Հայոց լեզու և գրականություն
  2. Ռուսաց լեզու
  3. Օտար լեզու
  4. Հայոց պատմություն
  5. Փիլիսոփայություն
  6. Քաղաքագիտություն
  7. Ֆիզիկական կուլտուրա

 

 
Քրիստինա Արայի Մարգարյան
 
Գայանե Վարուժանի Գալստյան
Մանկ.գիտ. թեկնածու, ասիսիտենտ
Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
  Դասախոս
     
 
Արմեն Վարդանի Գևորգյան
 
Արման Աշոտի Գրիգորյան
Ասիստենտ   Դասախոս