ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Մարգարյան Քրիստինա Արայի` ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, դասախոս
Հակոբյան Աննա Ալբերտի` դասախոս
Մանուչարյան Սուրիկ Վիկտորի` դասախոս
Գևորգյան Արմեն Վարդանի` դասախոս
Հարությունյան Քրիստինե Գագիկի` դասախոս
Բաբայանց Շահեն Սերգեյի` դասախոս
Խաչատրյան Մանե Քաջիկի` դասախոս

Ամբիոնի դասախոսների էլեկտրոնային փոստի հասցեները

Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների ամբիոն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ամբիոն
Հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության ամբիոն