Մասնաճյուղի տնօրինությունը տնօրենին կից խորհրդակցական մարմին է, որն իր կանոնակարգի համաձայն և իր լիազորությունների շրջանակներում, քննարկում է մասնաճյուղի ընթացիկ գործունեությանը վերաբերող բոլոր հարցերը:

 ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ
 Հ/Հ  Ազգանուն, անուն, հայրանուն  Պաշտոնը, գիտական աստիճանը, կոչումը
 1  Պետրոսյան Լեռնիկ Նահապետի  Հայաստանի մանկավարժահոգեբանական գիտ․ ակադեմիայի
 ակադեմիկոս, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 2  Գալստյան Մարտիկ Գրիգորի  Գիտական խորհրդի քարտուղար
 3  Ավագյան Թամարա Ռոբերտի  Տնօրենի ՈՒՄԱ գծով տեղակալ, տ.գ.թ., դոցենտ
4  Աթաջանյան Արմեն Գագիկի  Տնօրենի ՎՏԱ գծով տեղակալ
5  Եղիազարյան Անիկ Վանյայի  Տ և ՃՏ ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ
 6  Ավետիսյան Գայանե Հրաչիկի  ԲԳ և ՏՀ ֆակուլտետի դեկանի պաշտ., տնտ.գ.թ., դոցենտ
7  Գրիգորյան Արամ Ժորայի  ԾՄԱ և ԿԿ բաժնի պետ, տ.գ.թ., դոցենտ
8  Ավետիսյան Արուս Ռուբիկի   Ընդհանուր բաժնի պետ
 9  Մարտիրոսյան Հերմինե Աշոտի  Մասնաճյուղի ՖՏԲ պետ, գլխավոր հաշվապահ
10  Իսակյան Նունե Լիպարիտի  ԿՈԱ և ԱԿ բաժնի պետ
11  Գալստյան Գայանե Վարուժանի  Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ
12  Խաչատրյան Իվան Գուրգենի  Տնտեսվարման և սպասարկման բաժնի պետ
13  Առաքելյան Արտյոմ Արայիկի   Ոսխորհրդի նախագահ, ԿՀՕ 08 խմբի ուսանող