Մասնաճյուղի տնօրինությունը տնօրենին կից խորհրդակցական մարմին է, որն իր կանոնակարգի համաձայն և իր լիազորությունների շրջանակներում, քննարկում է մասնաճյուղի ընթացիկ գործունեությանը վերաբերող բոլոր հարցերը:

 ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ
 Հ/Հ  Ազգանուն, անուն, հայրանուն  Պաշտոնը, գիտական աստիճանը, կոչումը
 1  Կոստանդյան Արթուր Ռուբենի  Նախագահ, մասնաճյուղի տնօրեն, տնտ. գ.թ., դոցենտ
 2  Գալստյան Մարտիկ Գրիգորի  Գիտական խորհրդի քարտուղար
 3  Ավագյան Թամարա Ռոբերտի  Տնօրենի ՈՒՄԱ գծով տեղակալ, տ.գ.թ., դոցենտ
4  Աթաջանյան Արմեն Գագիկի  Տնօրենի ՎՏԱ գծով տեղակալ
5  Եղիազարյան Անիկ Վանյայի  Տ և ՃՏ ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ
 6  Այվազյան Անահիտ Ապավենի  ԲԳ և ՏՀ ֆակուլտետի դեկանի պաշտ., տ.գ.թ., դոցենտ
7  Գալստյան Գայանե Վարուժանի  Արհկոմի նախագահ
8  Գրիգորյան Արամ Ժորայի  ԾՄԱ և ԿԿ բաժնի պետ, տ.գ.թ., դոցենտ
 9  Մարտիրոսյան Հերմինե Աշոտի  Մասնաճյուղի ՖՏԲ պետ, գլխավոր հաշվապահ
10  Իսակյան Նունե Լիպարիտի  ԿՈԱ և ԱԿ բաժնի պետ
11  Խաչատրյան Իվան Գուրգենի  Տնտեսվարման և սպասարկման բաժնի պետ
12  Ավետիսյան Արուս Ռոբերտի  Ընդհանուր բաժնի պետ