ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2023/2024 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով Առակա ուսուցման 1-3-րդ կուրսերի ամառային քննաշրջանի ժամանակացույց
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2023/2024 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով ՀԵՌԱռակա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի ամառային քննաշրջանի ժամանակացույց
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2023/2024 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով Առակա ուսուցման 1-3-րդ կուրսերի ամառային քննաշրջանի ստուգարքների եվ կուրսային աշխատանքների հանձնման ժամանակացույց
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2023/2024 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի ամառային քննաշրջանի ստուգարքների հանձնման ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի առկա ուսուցման 4րդ կուրսի 2023/2024 ուսումնական տարվա գարնանային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2023/2024 ուսումնական տարվա գարնանային կիսամյակի առաջին միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2023/2024 ուսումնական տարվա բակալավրիական կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման համակարգի 1-2-րդ կուրսի ձմեռային քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2023/2024 ուսումնական տարվա բակալավրիական կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման համակարգի 3-րդ կուրսի ձմեռային քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2023/2024 ուսումնական տարվա բակալավրիական կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսի ձմեռային քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ՏՃՏ ֆակուլտետի 2023/2024 ուսումնական տարվա բակալավրիական ծրագրի հեռակա ուսուցման 5-րդ կուրսի ձմեռային ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ՏՃՏ ֆակուլտետի 2023/2024 ուսումնական տարվա բակալավրիական ծրագրի առկա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի ձմեռային ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ԲԳՏՀ ֆակուլտետի 2023/2024 ուսումնական տարվա բակալավրիական ծրագրի առկա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի ձմեռային ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ԲԳՏՀ ֆակուլտետի 2023/2024 ուսումնական տարվա 1-4-րդ կուրսերի ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ՏՃՏ ֆակուլտետի 2023/2024 ուսումնական տարվա 1-4-րդ կուրսերի ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց


ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ԲԳՏՀ ֆակուլտետի 2023/2024 ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակի 2-րդ միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ՏՃՏ ֆակուլտետի 2023/2024 ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակի 2-րդ միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ԲԳՏՀ ֆակուլտետի 2023/2024 ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակի առաջին միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ՏՃՏ ֆակուլտետի 2023/2024 ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակի առաջին միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ՏՃՏ ֆակուլտետի 1-4-րդ կուրսերի  2022/2023 ուսումնական տարվա ամառային քննաշրջանի ժամանակացույց / հեռակա ուսուցման /

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ԲԳՏՀ ֆակուլտետի 1-4-րդ կուրսերի  2022/2023 ուսումնական տարվա ամառային քննաշրջանի ժամանակացույց / հեռակա ուսուցման /

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ԲԳՏՀ ֆակուլտետի 1-3-րդ կուրսերի  2022/2023 ուսումնական տարվա ամառային քննաշրջանի ժամանակացույց / առկա ուսուցման /

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2022/2023 ուսումնական տարվա գարնանային կիսամյակի երկրորդ միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2022/2023 ուսումնական տարվա գարնանային կիսամյակի առաջին միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 1-4-րդ կուրսերի  2022/2023 ուսումնական տարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց / առկա ուսուցման /

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2022/2023 ուսումնական տարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց / հեռակա ուսուցման /

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2022/2023 ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակի երկրորդ միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2021/2022 ուսումնական տարվա ամառային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2021/2022 ուսումնական տարվա գարնանաին կիսամյակի երկրորդ միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի  2021/2022 ուսումնական տարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրով  հեառկա ուսուցման 1-ին, 2-րդ և 5-րդ կուրսերի  2021/2022 ուսումնական տարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետի ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի  2021/2022 ուսումնական տարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետի ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրով  հեառկա ուսուցման 1-5-րդ կուրսերի  2021/2022 ուսումնական տարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2021/2022 ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակի երկրորդ միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 2020/2021 ուսումնական տարվա գարնանային կիսամյակի երկրորդ միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 2020/2021 ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակի երկրորդ միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՊՀ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ