ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2021/2022 ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակի առաջին միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետի ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրով  հեառկա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի  2020/2021 ուսումնական տարվա ամառային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 1-3-րդ կուրսերի  2020/2021 ուսումնական տարվա ամառային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրով  հեառկա ուսուցման 1-ին և 4-րդ կուրսերի  2020/2021 ուսումնական տարվա ամառային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա ուսուցման 1-3-րդ կուրսերի  2020/2021 ուսումնական տարվա ամառային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 2020/2021 ուսումնական տարվա գարնանային կիսամյակի երկրորդ միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 2020/2021 ուսումնական տարվա գարնանային կիսամյակի առաջին միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 1-4-ՐԴ ԿՈՒՐՍԵՐԻ 2019/2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՔՆՆԱՇՐՋԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի «Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի» ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի 2020/21 ուսումնական տարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի «Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի» ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 1-ին,4-5-րդ կուրսերի 2020/21 ուսումնական տարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի «Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության» ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի 2020/21 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի «Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության» ֆակուլտետի բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման 1-5-րդ կուրսերի 2020/2021 ուսումնական տարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 2020/2021 ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակի երկրորդ միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական աստիճանի հեռակա ուսուցման 2019/2020 ուստարվա գարնանային կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի  2019/2020 ուսումնական տարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման 1-5-րդ կուրսերի  2019/2020 ուսումնական տարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի  2019/2020 ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակի երկրորդ միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի  2019/2020 ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակի առաջին միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՊՀ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 1-3-րդ կուրսերի և հեռակա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի 2018/2019 ուսումնական տարվա ամառային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 1-3-րդ կուրսերի  2018/2019 ուսումնական տարվա գարնանային կիսամյակի 2-ին միջնակյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի  2018/2019 ուսումնական տարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 4-րդ կուրսերի  2018/2019 ուսումնական տարվա գարնանային քննաշրջանի ժամանակացույց