ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 2020/2021 ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակի առաջին միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական աստիճանի հեռակա ուսուցման 2019/2020 ուստարվա գարնանային կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի  2019/2020 ուսումնական տարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման 1-5-րդ կուրսերի  2019/2020 ուսումնական տարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի  2019/2020 ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակի երկրորդ միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի  2019/2020 ուսումնական տարվա աշնանային կիսամյակի առաջին միջանկյալ ստուգումների ժամանակացույց

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՊՀ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 1-3-րդ կուրսերի և հեռակա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի 2018/2019 ուսումնական տարվա ամառային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 1-3-րդ կուրսերի  2018/2019 ուսումնական տարվա գարնանային կիսամյակի 2-ին միջնակյալ ստուգումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 1-4-րդ կուրսերի  2018/2019 ուսումնական տարվա ձմեռային քննաշրջանի ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 4-րդ կուրսերի  2018/2019 ուսումնական տարվա գարնանային քննաշրջանի ժամանակացույց